Контакти: гр. Пловдив, ул. Белград 2, офис 305 тел: 032 660739
 office@bioagricert.bg

РАБОТА: Инспектор биологично производство

„Биоагричерт Италия България“ ЕООД обявява работна позиция за инспектор биологично производство.

Изисквания:
Кандидатите трябва да имат завършено висше образование в област Аграрни науки, да познават добре законодателството във връзка с биологичното производство, да притежават шофьорска книжка и да имат желание и възможност да пътуват в цялата страна.

Владеене на английски или италиански език, както и познания по безопасност на храните и системи за управление на качеството са предимство.

Автобиографии ще се приемат до 22.076.2015 г. на e-mail: office@bioagricert.bg

Кандидатите се насърчават да изпратят и кратко описание на подготовката си, образованието и евентуалния практически опит, както и своите очаквания за предлаганата работа.

С одобрените по документи кандидати ще се проведе събеседване, за което ще бъдат допълнително уведомени.

Месторабота: Пловдив