Контакти: гр. Пловдив, ул. Белград 2, офис 305 тел: 032 660739
 office@bioagricert.bg

РАБОТА: АДМИНИСТРАТИВЕН СЕКРЕТАР /АСИСТЕНТ/

Изисквания:

 • Владеенето на aнглийски език е задължително;
 • Познания за работа с MC Office;
 • Умения за водене на бизнес кореспонденция;
 • 
Комуникация и кореспонденция с административни държавни институции.
 • Инициативна, отговорна, организирана личност;

Отговорности и задължения:

 • Събиране, класифициране и първична обработка на документи;
 • Водене на търговска документация;
 • Поддържане на база данни: ежедневни и месечни справки;
 • 
Класифициране на документи;
 • Организиране на входящата и изходяща кореспонденция;
 • Приемане на телефонни обаждания с настоящи и потенциални клиенти на фирмата;
 • Подпомагане работата на ръководството и цялостната дейност в офиса;
 • 
Други административни дейности.

Компанията предлага:


 • Отлични условия за работа в млад и динамичен екип;
 • Трудов договор.

Очакваме Вашите документи, автобиография и актуална 
снимка на е-мейл: office@bioagricert.bg.
След първоначален подбор по документи, одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Всички документи на кандидатите са защитени от ЗЗЛД и се 
разглеждат при строга конфиденциалност.